Från gräsyta till en levande kvartersstad

Bild på det nya huset K12 i Järva Krog.

Det är inte mycket som är sig likt i Järva Krog sedan 1984, men ett inslag har varit konstant. Att NCC hela tiden haft sitt huvudkontor här. Nu är det snart dags att flytta in i det helt nya kontoret, i ett hus som blir en av hörnstenarna i den nya Kvartersstaden.

Ett strategiskt läge

Järva krog har alltid varit rätt för NCC

– Det fanns i stort sett bara en stor gräsyta med en bensinstation och ett motell på, berättar Olle Åkerstam, senior advisor på NCC, om Järva Krog som det såg ut 1984. Olle arbetade då på företaget ABV som efter en sammanslagning skulle bli NCC. Det var han som var projekteringsledare när det gamla huvudkontoret byggdes. Den byggnaden rivs nu för att ge plats åt K12, huset som bland annat ska rymma NCC:s helt nya kontorslokaler.

Läget blev avgörande

– Vi tittade på flera andra ställen att bygga kontoret på. I slutet valde vi mellan Kista och Järva Krog, säger Olle Åkerstam. Faktorerna som avgjorde till Järva Krogs fördel var tillgången till de stora trafiklederna tillsammans med närheten till flyg och pendeltåg. Och att centrala Stockholm låg på lagom avstånd. Man nådde dit med bil på 8 minuter på den tiden.

Avancerat för sin tid

Kontorshuset som byggdes var mycket avancerat och energieffektivt för sin tid och innehöll bland annat ett sofistikerat system för att smälta och frysa is som sedan användes för att kyla och värma lokalerna. Trots allt arbete som Olle Åkerstam lade ner på kontoret som nu rivs ser han ingen anledning att vara nostalgisk. – Ett hus är inget annat än en maskin. Det hör till jobbet att ibland riva det man själv har byggt säger han.

Som på Hornsgatan

Erik Karlsson är projektchef på NCC och arbetar med det nya huvudkontoret. Han pekar på samma faktorer som avgjorde etableringen 1984 som viktiga för beslutet att stanna kvar i Järva Krog, närheten till kommunikationer och till Stockholm City. Men han understryker också skillnaderna. – Det här var ju nästan landsbygd 1984, säger Erik Karlsson. Nu sitter vi nästan ihop med Stockholm. Järvastaden och Ursvik är bostadsområden idag och vi har fått Arenastaden, Friends Arena och Mall of Scandinavia.

En ny syn på kontor, och på arbete

De nya lokalerna byggs för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. – Vi skapar miljöer som gagnar verksamheten. Du kan välja att sitta i ett kombinerat kafé och kontor och arbeta. Behöver du avskildhet finns det telefonhytter och utrymmen för Skype-samtal, säger Erik Karlsson.

–Tekniken ger varje individ en större flexibilitet i valet av arbetsplats. Vi vill erbjuda varierande miljöer som möter så många olika behov som möjligt, både utifrån variation i arbetsuppgifter och från en arbetsdag till en annan.

Början på ett nytt kapitel

Den 10 december 1984 flyttade man in i det gamla huvudkontoret. Nästan på dagen 35 år senare kommer de första anställda att ta det nya i besittning. På ett sätt innebär detta att cirkeln sluts för NCC. Men en annan berättelse har bara fått sin början. Den om Kvartersstaden i Järva Krog.

Se även