K11 och K12 tilldelas miljöcertifieringen BREEAM Excellent

Illustration: K11 certifierat enligt BREEAM.

Hållbarhet är en central och självklar del i NCCs arbete och vi jobbar ständigt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi är därför väldigt stolta över att nu ha tilldelats miljöcertifieringen BREEAM Excellent i båda våra fastigheter K11 och K12 i Järva Krog.

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem som används för att certifiera nyproducerade byggnader. Byggnaderna bedöms och poängsätts utefter energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. För dig som är hyresgäst, eller funderar på att bli det, betyder det bland annat lägre driftkostnader, medverkan till att skapa en bättre miljö samt hälsosamma arbetsmiljöer för dig och dina kollegor.

Vi på NCC är väldigt glada för de här certifieringarna och fortsätter självklart vårt arbete för ett hållbart samhälle.

Se även