Kvartersstadens nya parkeringshus är mycket mer än parkering

Sadelplatsen, nytt p-hus i Järva Krog

När man tänker på parkeringshus tänker man ofta på råa betongytor och skum belysning. Dags att tänka om. Kvartersstadens nya P-hus i Järva Krog är designat in i minsta detalj, med en rad användningsområden.

En ny sorts parkeringshus

Bidrar med trygghet och trivsel

Tomten heter ”Sadelplatsen” och ligger ett stenkast norr om K11 och K12, de båda kontorshus som definierar Kvartersstaden. Idag ligger här ett helt vanligt parkeringsgarage som inte ser så mycket ut för världen. Men det kommer snart att ändras. Garaget ska rivas och ge plats för ett parkeringshus som precis som resten av Kvartersstaden utmanar de invanda föreställningarna om hur byggnader ska se ut och fungera.

Välkomnande bottenvåning

– Det nya parkeringshuset erbjuder 760 parkeringsplatser och en mer än dubbelt så stor yta som det gamla. Ändå kommer man inte uppleva det som ett parkeringshus i första hand, säger Ingela Oberpichler Wettermark, fastighetsutvecklare på NCC. En viktig sak som skiljer jämfört med ett vanligt parkeringshus är husets multifunktionalitet som bland annat avspeglas i den glasklädda, välkomnande bottenvåningen. Den kommer hysa butikslokaler och olika verksamheter, gärna med anknytning till mobilitet, som t.ex. bilrekond, cykelverkstad eller bilpool.

En trygg och livfull miljö

Parkeringshuset byggs i fyra våningar med nio parkeringsdäck. I likhet med övriga Kvartersstaden har man lagt stor vikt vid att skapa en trygg miljö. Dels genom att ge plats för verksamheter i huset som skapar liv och rörelse under de flesta av dygnets timmar, men också genom att jobba med belysning, ljusa färger och glaspartier som skapar insyn och ger överblick. – Den öppna nedervåningen kommer bidra till en inbjudande känsla av att huset möter gatan, berättar Ingela Oberpichler Wettermark.

En vacker fasad

De övre våningarna på huset blir semitransparenta med fasad av metall och olika sorters glas: transparent, svagt färgat i olika kulörer, och frostad vit. Fasadens många veckningar och vinklar ger upphov till blänk och reflexer som skapar ett nästan vävt uttryck. Långt från den gängse bilen av parkeringshus som en stum betongklump. Taket kommer vara beväxt med gräs och örter som bidrar till en bättre miljö genom att filtrera regnvatten, men som också ger ett trevligt intryck för de som blickar ner från de höga kontorshusen i närheten.

En byggnad som tillför något

Byggandet av kommer inledas sommaren 2020, och inflyttningen är beräknad till hösten 2021. Huvuddelen av parkeringsplatserna blir reserverade för de som arbetar och bor i Kvartersstaden. Slutresultatet blir ännu bättre tillgänglighet och mer service till området, men också en ännu starkare prägel av trygghet och liv. – Vår ambition har varit att visa att även ett parkeringshus kan tillföra en plats något. Det behöver inte vara tråkigt, utan kan vara en byggnad som pryder området och skapar stolthet, avslutar Ingela Oberpichler Wettermark.

Se även