Järva Krog

Med en historia byggd på gästfrihet och värdskap

Scroll down

Järva krog logga som sitter på en ställning

Närmare gästfrihet och företagande

Det var här vid vägen mellan Stockholm och Uppsala som värdshuset och krogen etablerades. En rastplats mötesplats och handelsplats omskriven redan på 1600-talet, men med anor från medeltiden.

På 1800-talet var Järva Krog ett livligt litet samhälle med villor, verkstäder och mindre fabriker som låg granne med de gamla lantbruken. Många småföretagare etablerade sig i området och så småningom anlades galoppbanan som blev en av de ledande i Skandinavien. I mitten av 1960-talet jämnades det mesta med marken och Järva Krog förvandlades till trafikplats.

Nu skrivs nästa kapitel i Järva Krogs historia. Här skapas en ny stadsdel som tar fasta på den långa traditionen av gästfrihet, värdskap och generositet - värden som kännetecknat denna plats i sekler. Här bygger vi en tät, trygg och trivsam kvartersstad där företagande och privatliv lever sida vid sida. En hållbar omväxlande och mänsklig plats att bo och verka på där service och handel utgår från äkthet, omsorg och det lokala. Där det satsas lika mycket på livet mellan husen som inuti dem, på sociala ytor och informella mötesplatser, aktiviteter och evenemang.

Gästfriheten och företagsamheten har kommit åter till Järva Krog, en klassisk mötesplats i ny skrud. En plats där man kommer närmare.

Kvartersstaden är byggd för rörelse

En fantastisk nivå av service

Ett område fullt av natur och kultur

Utmärkta kommunikationer tar dig närmare