Slutsålt före färdigställande i Aros Bostads projekt i Solna

Bild på Aros nya bostäder samt K11 i Järva Krog.

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) startar det nya året med fortsatt stark försäljning. Under början av januari såldes den sista av 94 bostadsrätter i det pågående projektet Link Järva Krog i Solna.

Bostadsprojektet Link Järva Krog är del av den nya kvartersstaden som binder samman Ulriksdal och Frösunda i Solna. Aros Bostads projekt produktionsstartades i maj 2019 och beräknas vara färdigt under första halvåret 2021. Inflyttningar påbörjades under sista kvartalet förra året och slutförs under första kvartalet i år. I januari tecknades avtal för den sista av de 94 lägenheterna.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
”Det känns verkligen roligt att konstatera att 2021 börjar med en lika stark efterfrågan som vi såg under slutet av förra året. Den pågående pandemin med minskat resande och ökat hemarbete har stärkt intresset för den egna bostaden. Vi ser samma trend för alla våra projekt runt om i Stockholm."

Se även