White har gett form åt Kvartersstadens landmärken i Järva Krog

Arkitektbyrån White har varit ansvariga för gestaltningen av Kvartersstadens hjärta. Två hus, välplanerade in i minsta detalj, som erbjuder flexibla miljöer där människor och företag kan utvecklas.

Arkitektur som skapar möten

Två skilda uttryck för en gemensam vision

Alla städer har sina särskilda landmärken. Så också Kvartersstaden. Här är det kontorshusen K11 och K12 som kommer höja sig över den omgivande bebyggelsen och sätta sin prägel på omgivningen. Husen i sig är tänkta att förkroppsliga grundtanken med den levande Kvartersstaden som en skön plats att både arbeta och bo på.

–Därför har vi till exempel gett K12 en sockel i glas som stäcker sig två våningar upp. Den gesten är medveten för att visuellt öppna upp bottenplanet och bjuda in förbipasserande, säger Pi Ekblom, handläggande arkitekt hos White.

Hållbara ur flera synvinklar

Redan från början lade man på White fullt fokus på att rita två kontorshus med miljöer som ska passa alla hyresgäster och som ska vara hållbara, inte bara ur ekologisk synvinkel, men även socialt.

–Vi har medvetet låtit ljudmiljöer och visuella kopplingar sträcka sig över flera plan. På så vis kan vi bidra till sammanhållningen mellan hyresgästerna, säger Thomas Rudin, ansvarig arkitekt på White.

En miljö för möten

Under arbetet med de båda husen har man också lagt fokus på att skapa miljöer som uppmuntrar till rörelse och som gör det naturligt att träffa andra som arbetar i husen.

–Exempelvis har vi framhävt trapporna i båda husen i förhållande till hissarna. Då blir det naturligt att välja den vägen upp. Det skapar både rörelse och möten, säger Pi Ekblom. En annan genomgående lösning är att man arbetat med glaspartier och atrier för att skapa tredimensionella rumsbildningar vilket skapar kontakt mellan de olika våningarna och underlättar orientering.

Som på Hornsgatan

Husens terrasser och en rymlig innegård är andra inslag som skapar förutsättning för möten. Men även utanför husen kommer det finnas miljöer som inbjuder till umgänge. En plats som särskilt tilltalar Thomas Rudin är torget framför de båda kontorshusen.

–När hastigheten sänks på gamla Enköpingsvägen som går utmed torget, kommer det kännas som en stadsboulevard, säger han. Det kommer bli en plats där man vill sitta på en servering och dricka kaffe, ungefär som på Bysistorget vid Hornsgatan.

 

Se även